Framtidens innovationer från Sveriges uppfinnare!

Om oss

Sveriges uppfinnare är viktiga för Sverige och Innovation Trader hjälper Sveriges uppfinnare att sälja sina kreativa uppfinningar globalt via återförsäljare som har nätverk av köpare.

Innovation Trader är en onlinebutikslösning i samarbete med Innovationssupport.se där nya innovativa produkter lanseras via internationella återförsäljarnät.